Ulusal ve Uluslar Arası Resmi Toplantılar

IFMSA-General Assembly (IFMSA-GA)

IFMSA(International Federation of Medical Students’ Associations- Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği Federasyonu) Genel Kurulu yılda iki kez Mart ve Ağustos aylarında düzenlenir. IFMSA’e üye olan her ülke organizasyonu IFMSA Genel Kurulu’na bir heyet ( delegasyon ) gönderir. Bu heyet her ülke için 16 kişiden oluşmaktadır. Bu toplantılara IFMSA üyesi tüm ülkelerden yaklaşık 800-1000 tıp öğrencisi katılmaktadır. Tıp Öğrencileri’ne ek olarak bu toplantıya Birleşmiş Milletler, WHO, UNESCO, UNFPA, UNDP, UNICEF, AMEE, European Council, Dünya Hekimler Birliği’nden heyetler katılmaktadır.

Yedi gün süren toplantılarda delegeler IFMSA faaliyetlerine, yürütme ve yönetimine yönelik kararlar alırlar. Yıl boyunca yapılan Dünya çapındaki sağlık ve eğitim sorunları hakkında konuşurlar, çözüme yönelik örgütlenmek için temaslarda bulunurlar. Diğer ülkelerden aldıkları deneyimleri kendi ülkelerinde uygulamak için muhteşem bir ortam tüm tıp öğrencilerine sunulmuştur.

Genel Kurullar boyunca 8 ayrılmış oturum bulunmaktadır. Bunlar; NMO Management, Presidents, SCOPE, SCORE, SCOPH, SCORA, SCORP ve SCOME’dir. Bu ayrılmış oturumlara ek olarak Genel Kurul gündeminde proje tanıtımlarının yapıldığı proje fuarları ve proje sunumları, değişim kontratlarının karşılıklı imzalandığı kontrat fuarları, ülke tanıtımlarının yapıldığı Ulusal İçki ve yemek partileri ve eğitimler yer almaktadır. Gündemde yer alan eğitimler katılımcıların sahip oldukları pozisyonlarda ve hayatları boyunca ihtiyaç duydukları kişisel gelişimleri için gerekli eğitimlerdir.

Denetim Kurulu dışında Yönetim Kurulu Üyeleri, IFMSA Yöneticileri, IFMSA Projeleri ve resmi IFMSA Politikası raporları IFMSA’in en yüksek karar mercisi olan Genel Kurul’da seçimle kabul edilir. Yönetim Kurulu, Federasyonun günlük yönetimi ve fırsatları için para toplama, pazarlama, dış ilişkiler, maliye, yönetim, geliştirme ve destek gibi konularda Genel Kurul’un verdiği kararları yıl boyunca uygulamaktan sorumludur. Kabul edilen raporlar IFMSA Yönetim Kurulu tarafından ülkelerin Yönetim Kurulları’na bildirilir.

Dünya üzerinde Tıp Fakültesi Öğrencileri için en büyük toplanma merkezi olan IFMSA Genel Kurulları Tıp öğrencileri için en önemli kararların verildiği en üst mercidir. Dünya Sağlık Örgütü’’nün gençlik örgütlenmesi gibi çalışan IFMSA, tıp öğrencilerini geleceğe hazırlamak için gereken her şeyi bu genel kurullarında toplamaktadır..

Her yıl TurkMSIC, bu toplantılarda ülkemizi temsil eden tek kuruluştur. 2019 yılında okulumuz öğrencisi ve aynı zamanda ilgili yılın Ulusal Yürütme Kurulu Üyesi Ödül TANI, bu toplantıya katılım göstermiştir.

TurkMSIC Ulusal Genel Kurul (GK) ve Kurultay

Türk Tıp Öğrencileri Briliği Genel Kurul Toplantısı yılda bir defa olmak üzere Nisan ya da Mayıs aylarında, Kurultay ise Eylül ya da Ekim ayında düzenlenir. Burada; birlik üyesi tüm yerel birliklerden seçilen delegeler, ulusal yöneticiler, birlik mezunları ve çeşitli konuklar buluşup çeşitli konular üzerinde tartışıp birliğin geleceğine yön vermektedirler. Genel Kurullar sayesinde lider doktor adayları bir araya gelip tanışma ve geleceğe yön verme fırsatı yakalarlar.

Bir yerel birliğin ev sahipliğinde 3 gün süren genel kurullarda her çalışma kolunun kendi ayrılmış oturumları bulunmaktadır. Üyeler ulusal direktörlerle daha yakından tanışma ve fikir alış-verişinde bulunma imkanı yakalarlar. Bu GK'lar sosyal, çevresine duyarlı, geleceğe yön verebilecek, ülkesinin refahını düşünen, liderlik ruhu taşıyan doktor adaylarının sohbet ortamı bulabildikleri sınırlı ve eşsiz bir buluşma noktasıdır.

Genel oturumlarda ise Genel Kurul, Sempozyum ve Kurultay ev sahibi, birlik Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri dışındaki Türk Tıp Öğrencileri Birliği Yöneticileri, Proje ve Girişimleri, Aday Üyelik Başvuruları, Asil Üyelik Statü Değişikliği Başvuruları, Onur Üyeliği Başvuruları'nın seçimleri gerçekleştirilir. Her asil yerel birliğin bir oy hakkı bulunmaktadır.

Son yıllarda çeşitli Eğitimlere ve Gelişim Platformları'na da yer verilmeye başlanan bu toplantılar sayesinde “bir tıp öğrencisinden fazlası olma” misyonunu güçlendirmektedir.

TurkMSIC Ulusal Sempozyumu

TurkMSIC Sempozyumları yılda bir defa şubat ayında Türkiye’deki tüm tıp fakültelerinin, öğrencileri temsiliyetinde gerçekleştirilir. TurkMSIC Sempozyumu’nun temel amacı belirlenen tema dâhilinde, tıp fakültesi öğrencilerinin fikir ve duruşlarını ifade edecek bir görüş bildirgesi hazırlayarak; tıp fakültesi öğrencilerinin birlik olma bilincini pekiştirmek ve temsiliyetine katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda Sempozyumda ‘TurkMSIC Yılın Enleri’ ödülleri sahiplerini bulur. Bunun yanı sıra sempozyum suresince fuaye alanında başta TurkMSIC Ulusal Projeleri olmak üzere, TurkMSIC yerel kurullarında sürdürülmekte olan projeler tanıtılır.

TurkMSIC Bölge Toplantıları
Türk Tıp Öğrencileri Birliği, 80'den fazla tıp fakültesinde faaliyet göstermekte olan büyük bir kuruluştur.  Bölgesel öncelikleri tartışmak ve daha kolay bir araya gelmek adına Türkiye genelinde 10 bölgeye ayrılmıştır. Trakya TÖB, TurkMSIC 1. Bölgede yer almakta olup her yıl Kasım-Ocak ayı arasındaki uygun bir tarihte 2 günlük bölge toplantısı gerçekleştirilir. Bu bölge toplantısında yerel birliği temsilen delegeler yer alır. Birlik hakkında tartışmalar gerçekleştirilir. Çalışma kollarının çalışma takvimi ve etkinlikler gözden geçirilir. Akran eğitimleri verilir ve en önemlisi, bir araya gelen gönüllülerimiz birbirleriyle güzel dostluklar edinir.

Yürütme Kurulu Toplantıları (YKT)

Yürütme Kurulu üyeleri olan başkan, başkan yardımcıları, genel sekreter, mali koordinatör, çalışma kolu direktörleri ve destek birimi direktörlerinin toplantılardır. Senede en az 3 kere gerçekleştirilir. Bu toplantılar ulusal yöneticilerinin iletişimlerini güçlendirmenin yanı sıra her birinin stratejilerini planlamalarına, görüş paylaşımda bulunmalarına yardımcı olmak adına oldukça önemlidir. Yürütme Kurulu Toplantısı'nın raporları genel sekreter tarafından sunulmaktadır. Böylece tüm birlik üyeleri bu toplantıların sonuçlarını inceleme fırsatı bulur.

Çalışma Kolu Toplantıları

Çalışma Kolları, Genel Kurul ve Kurultay Ayrılmış Oturumları sırasında yılda en az iki kez düzenlenir. Toplantıların içeriği çalışma kolu etkinlikleri yıllık planlaması, proje geliştirme, yerel birlik direktörleriyle iletişimi güçlendirme ve birliği sağlamaktır. Çalışma kolları sene içinde çeşitli kararlar alabilir, bildirgeler sunabilirler. Bu toplantılar söz konusu Çalışma Kolu'nun karar verme merciidir. Çalışma Kolu aylık toplantıları ise tıp öğrencilerinin geniş bir coğrafyaya dağılması ve ulaşım sorunu nedeniyle internet üzerinden ilgili Ulusal Direktör tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ek Resimler
Bu içerik 14.11.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 495 kez okundu.