İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu (SCORP)İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu (SCORP), Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği Federasyonu'nun (IFMSA - International Federation of Medical Students' Associations) altı çalışma kolundan biridir.

SCORP’un temelleri 1983 yılında kurulan Mülteciler Komitesi (SCOR - The Standing Commitee on Refugees) ile atılmıştır ve bu komite savaş veya diğer sebeplerle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalmış insanların problemlerine dikkat çekmeyi amaçlamıştır. Bu konularda sürdürülebilir çözümün “çatışmaların” ve “insan hakları ihlallerinin” önlenmesi olduğu anlaşılmış ve sonuçta 1994’te alınan karar doğrultusunda komitenin adı İnsan Hakları ve Barış (SCORP) olarak değiştirilmiş ve insan hakları savunucuları ise “SCORPion” adıyla anılmaya başlamıştır.

Şimdilerde SCORP’un ilgilendiği konulardan bazıları:

 • İnsan Hakları
 • Kadın Hakları
 • Engelli Hakları
 • Çocuk Hakları
 • Hekim Hak ve Sorumlulukları
 • Hasta Hak ve Sorumlulukları
 • Hasta-Hekim İlişkileri
 • Mülteci Hakları ve Sağlığı
 • LGBTİ
 • Savaş Ortamında Hekimlik

Tüm bunlar her türlü siyasi otorite ve rejimden bağımsız ele alınması gereken konulardır. İnsanlığın ve insan olmanın getirdiği haklar ve özgürlükler ve bunları kısıtlayacak herhangi bir durum SCORP’un ilgi alanına girmektedir.

SCORP, geleceğin sağlık çalışanları olacak tıp fakültesi öğrencilerinin, küresel bir bakış açısıyla, sağlıkta eşitlik; insan hakları ihlallerinin ve çatışmaların önlenmesi için bilgi, beceri ve tutum sahibi olmalarını sağlayarak, yoksullar, göçmenler, mülteciler ve insan hakları konusunda savunmasız kimseler gibi sağlık hakkı ihlallerine uğrayan insanların sağlık durumlarının düzeltilmesi ve güçlendirilmesi için çalışılabilmesine imkân sunar.

Oldukça geniş bir konu yelpazesine sahip olması SCORP’a diğer birçok alt komite ile birlikte ortak projeler hazırlama ve çalışmalar yürütebilme avantajı sunmaktadır. SCORP çalışmalarında, Birleşmiş Milletler ve onun organlarının yanında, Avrupa Birliği ve pek çok Sivil Toplum Örgütüyle ortak çalışmalar yürütmeyi amaçlamakta, projelerine gönüllü olarak katılmakta ve yaygınlaştırılması için çaba sarf etmektedir. Ulusal ve uluslararası toplantılara katılarak da bu alanda güçlenmeyi hedeflemektedir.

SCORP TAKVİMİ

 • 21 Eylül Dünya Barış Günü
 • 26 Ekim Hasta Hakları Günü
 • 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü
 • 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
 • 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Her yıl rutin olarak takvimimizde yer alan günlerde SCORP gönüllülerinin birlikte oluşturduğu etkinlik planları doğrultusunda birçok organizasyon hazırlanmaktadır. Atölye ve saha çalışmaları yapılmakta ve standlar açılmakta, broşür ve el ilanı dağıtılmakta, film gösterimleri yapılmakta ve söyleşiler düzenlenmektedir.

SCORP Eğitim Kampı ve Hekim Hukuk Platformu gibi ulusal çapta düzenlediğimiz organizasyonlarımız sayesinde öncelikle LORP’larımız olmak üzere tüm katılımcılarımızı, SCORP’un kapsamına giren konularda bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

İlki SCORP ve SCORA birlikteliği ile gerçekleştirilen ve ulusal proje olarak yürütülmeye devam eden ‘Kadın Çalıştayı’  ise alt komitelerin koordineli çalışmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İşlediği konularla farkındalık yaratma çabasına katkıda bulunan ve kadınlarımıza verdiğimiz değeri gösteren bir proje olması nedeniyle önemlidir.

Çocuk İstismarı – Ensest, Kadın, LGBT küçük çalışma gruplarımız SCORA ile ortak çalışmalar yürütmektedir.

Bu içerik 14.11.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 562 kez okundu.