IFMSA Hakkında
Uluslararası Tıp Öğrencileri Dernekleri Federasyonu (IFMSA) 1951 yılında tıp öğrencileri ve onlara mentörlük eden doktorlar tarafından Danimarka-Kopenhag'da bir tıp öğrencileri örgütü olarak kuruldu. 60 yıldan fazla bir süredir, Federasyon sadece gelecekteki doktorlar için dinamik bir fırsat platformu değil aynı zamanda tıp öğrencilerinin uluslararası düzeyde sesleri olarak da hizmet vermiştir. Uluslararası bir kuruluş olarak IFMSA'in İngilizce dışında resmi adları “Fédération Internationale des Associations des Étudiants en Médecine”, “Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina” ve ” الدولي لجمعیات طلبة الطبالإتحاد“ şeklindedir.
IFMSA, uluslararası camiada tıp öğrencilerini temsil eden, dünyanın en eski ve en büyük bağımsız kuruluşudur. Halen 130'dan fazla ülke ve dünya genelinde bir milyondan fazla öğrencinin temsil edildiği dünyanın 5 kıtasından 133 Ulusal Üye Örgütü bulunmaktadır. IFMSA, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü içerisinde sivil toplum kuruluşu olarak resmi olarak tanınmaktadır ve aynı zamanda Dünya Tıp Birliği ile birlikte çalışmaktadır.
IFMSA dünyayı etkilemek,  üyelerinin vizyon ve fikirlerini almak ve onları gerçeğe dönüştürmek üzere daha da güçlendirmek için kuruldu. IFMSA, tıp öğrencilerinin yaşadığı zorlukları aşmak için liderlik yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek ve kariyerlerinin erken ama önemli bir döneminde çevrelerindeki dünyayı geliştirmek için öğrencilere ilham vermektedir. IFMSA: coğrafi, sosyal, kültürel, dini, ırksal, cinsel ve politik farklılıklardan bağımsız olarak hem profesyonel hem de kişisel işbirliğini teşvik eder. Sonuç olarak, gelecekteki doktorlar kültürel olarak daha bilinçli ve hassas doktorlar haline gelmektedir.
IFMSA deneyimi, öğrencilere hızlı küreselleşen bir dünyada yalnızca pasif konumda kalmayıp küresel sağlıkta oynaması muhtemel güçlü bir rolü olan değerli bireyler olduğunu göstermektedir. Bu nedenle IFMSA tıp öğrencilerine dünyadaki gerçek ve acil sağlık sorunlarının farkında olmalarını sağlamakta ve idealist hedeflerine kolayca ulaşılabilir bilgi ve taahhütlerle ulaşılabileceğini öğrenmelerine yardımcı olmaktadır.


Amaçlarımız:
  • Tıp öğrencilerini, insani ve küresel sağlık sorunlarının farkına varacak şekilde yetiştirmek, kendilerini ve meslektaşlarını eğitme fırsatı vermek;
  • Tıp öğrencisi topluluğu ile sağlık, eğitim ve tıp alanında çalışan uluslararası kuruluşlar arasındaki ortaklıkları kolaylaştırmak;
  • Tıp öğrencilerine dünya çapında klinik ve araştırma çalışmalarında yer alma fırsatı vermek;
  • Öğrenci liderleri, proje yöneticileri ve aktivistler dahil tüm dünyadaki aktif tıp öğrencilerini birbirine bağlayan, birbirlerinden öğrenebilecekleri ve motive olabilecekleri bir ağ sağlamak;
  • Tıp öğrencilerinin sosyal sorumluluk projelerinin başlatılabileceği, geliştirilebileceği ve uygulanabileceği uluslararası bir çerçeve sağlamak;
  • Tüm küresel vatandaşların sağlığını iyileştirmek için gerekli değişiklikleri sağlamada rol almaya tıp öğrencilerini yetkilendirmek ve eğitmek.
Çalışma Kollarımız:

Üye Ülkeler:


Bu içerik 16.11.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 381 kez okundu.